• standaard

Algemene voorwaarden

Van harte welkom bij Healthclub Juliën. Bedankt dat u heeft besloten om lid van onze club te worden. Wij willen u vragen onderstaande punten aandachtig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van onze voorwaarden. Mocht er iets niet duidelijk zijn aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen.

1) Aanvangsbijdrage

Bij inschrijving wordt er eenmalig een bedrag van € 35,00 gerekend. Inbegrepen hierbij is een intake/test, hangslotje voor de lockers en keycord. Voor jeugd/jongeren/studenten/BOiB is de aanvangsbijdrage € 15,00. Onze Online modules hebben geen aanvangsbijdrage.

2) Betalingen

Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betalingen geschieden uitsluitend per automatische incasso per bank. Er is een mogelijkheid een jaar vooruit te betalen. Bij vooruitbetaling geldt een korting van 8% op de contributie. Vooruitbetaalde contributie kan niet worden teruggevorderd door het lid. Bij het uitblijven van betaling na 90 dagen na vordering zal het dossier overgedragen worden aan een incassobureau. De bijkomende kosten hiervan komen voor uw rekening.

Onze Online modules gaan per week en kunnen per week opgezegd worden, waarbij het aantal weken door u bepaald wordt. De weken lopen automatisch verder, totdat u het sein geeft te willen stoppen.

3) Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van een maand, een jaar of twee jaar, ingaand op de eerste van de volgende maand. Voor de lopende maand wordt de contributie naar rato berekend.

De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (= de eerstvolgende maand) en bij voorkeur op de daarvoor bestemde formulieren. Dit is enkel mogelijk wanneer de gehele achterstand is voldaan. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door het lid te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De TGS-sleutel ontvangen wij graag voor afloop van het lidmaatschap retour.

De betalingen voor onze Online modules worden na een machtiging van u, per week vooraf afgeschreven. U kunt per week de Online module beëindigen.

4) Afwezigheid

Het tijdelijk stopzetten van de contributie is normaliter niet mogelijk. In overleg kan er een bepaalde regeling getroffen worden in geval van langdurig ziekte, blessure, zwangerschap of andere urgente zaken. Gedurende de ‘tijdelijke stop periode’ staat de duur van de overeenkomst stil. Bij een maandabonnement, voordeelpakketten, zoals een gezinslidmaatschap, of gedurende vakanties van het lid, is een ‘tijdelijke stop’ niet mogelijk.

5) Wijzigingen

Voor eventuele veranderingen met betrekking tot de abonnementen dient bij de receptie een mutatieformulier ingevuld te worden. Deze wijzigingen gaan in per de eerste van de nieuwe maand. Het is mogelijk dat Healthclub Juliën tussentijdse wijzigingen doorvoert, zoals bijv. tariefwijzingen (jaarlijks), openingstijden, lestijden etc. Deze communicatie vindt plaats voorafgaand aan de wijziging o.a. via de nieuwsflits (per e-mail) en/of andere media.

6) Minderjarige leden

Minderjarige leden (beneden 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met  toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier.

7) Openingstijden en toegang

Op de erkende feestdagen en zondagen is Healthclub Juliën gesloten. Eens per jaar, in de week van kerst en oud & nieuw, is de club gesloten i.v.m. groot onderhoud.

De jeugdlessen liggen in de zomervakantie vier weken en in de kerstvakantie één week stil. In de andere schoolvakanties kan het zijn dat de lessen worden samengevoegd. Bovengenoemde is geen reden voor restitutie van de contributie. In de zomervakantie zullen bij voldoende animo sportmogelijkheden aangeboden worden aan de jeugd. De communicatie omtrent wijzigingen in openingstijden vindt plaats o.a. via de nieuwsflits (per e-mail) en/of andere media.

8) Overdraagbaarheid abonnement

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door Healthclub Juliën. In de zomerperiode (juni/juli/aug) is het mogelijk om een bekende op uw lidmaatschap te laten trainen wanneer u op vakantie bent of langere periode afwezig bent. De betaling wordt door het hoofd-lid voldaan.

9) Aansprakelijkheid

Healthclub Juliën is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. In de kleedkamers zijn lockers aanwezig waar (waardevolle) spullen in opgeborgen kunnen worden. Bij vertrek uit de club dient de locker leeg en geopend achtergelaten te worden. Healthclub Juliën is niet aansprakelijk voor schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in het gebouw of op het terrein.

Healthclub Juliën wijst u op het feit dat het beoefenen van sportactiviteiten voor eigen risico is.

10) Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens van elk lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder inbegrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In onze privacyverklaring wordt weergegeven welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden we dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring is te vinden op https://www.healthclubjulien.nl/privacy-policy/.

11)  Algemene bepalingen

11.1)  Gedrag

Voor diegenen die zich schuldig maken aan wangedrag of de naam van Healthclub Juliën in diskrediet brengen, behouden wij ons het recht voor om hen de toegang tot de club te ontzeggen. Aan de andere kant zullen wij ons uiterste best doen om u een aangenaam verblijf in onze club te garanderen.

11.2) Hygiëne

I.v.m. de hygiëne gelieve op de fitnesstoestellen en matjes een handdoek te gebruiken. In de sportruimtes moet een ieder zich voorzien van sportkleding en schone sportschoenen. Als club leggen we onszelf de taak op om de accommodatie zo schoon en fris mogelijk beschikbaar te stellen.

11.3) Rookverbod

In de club en op het terrein van de club geldt een algeheel Rookverbod.

11.4) Gebruik TGS en hartslagmeter

De persoonlijke TGS-sleutel verleent toegang tot de club. Het is niet toegestaan iemand anders met uw TGS-toegang te verschaffen. Voor de TGS wordt een borg van € 18,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt gerestitueerd bij inlevering van de TGS, mits dit maximaal binnen 3 maanden na afloop van het abonnement wordt gedaan.

In de fitnesszaal kunt u gebruikmaken van het Techno System. Hiervoor kunt u ook de TGS gebruiken. Deze wordt uitgegeven bij inschrijving. Onze fitness-instructeurs laten u graag zien wat dit Technogym-System inhoudt. Voor een optimaal gebruik van dit systeem is het raadzaam een hartslagmeter te gebruiken. Deze is aan te schaffen bij de receptie. Blijkt binnen een maand na aanschaf dat de hartslagmeter niet bevalt dan kan deze aan ons retour worden geven. Op vertoon van de kassabon zullen wij het betaalde bedrag retourneren.

Tenslotte wensen wij u veel (beweeg)plezier en ontspanning toe. Aarzelt u niet om bij eventuele vragen en of suggesties naar ons toe te komen, we helpen u graag verder.

Met een sportieve groet,

Team Juliën

Nieuws

  • Proefles Kids Group Cycle!

    Op zaterdag 24 oktober om 10.30 uur is er een proefles Kids Group Cycle met i...

    Lees meer
  • Starten met hardlopen?

    In 10 weken naar 5 kilometer. Hardlopen is leuk en gezond, mits je het g...

    Lees meer
Meer nieuws